Скопје - спој на културата и знаменитостите

Запознајте го скопје и неговите културни знаменитости

Скопје - градот да солидарноста, историјата и иднината. Скопје претставува административно-политички, стопански, културен и образовно-научен центар.

Историја

Краток историјат на Градот Скопје

Легенди за Скопје

Легенди и преданија за настанокот на Скопје

Мапа на културни објекти и споменици на Скопје

Мапа на споменици на територија на Град Скопје

НАШИ ПОДРЖУВАЧИ И ПАРТНЕРИ

Асоцијацијата на студенти и информатичари е невладина непрофитабилна организација основана од слободно здружување на млади ентузијасти кои имаат за цел промоција на информатиката, културата, екологијата, еко информатиката напредок на општеството, демократијата и дигитализација на Р. с. Македонија
Здружение за поттикнување и промоција на информатиката
„Асоцијација на студенти и информатичари“ - Скопје
Проектот Мапа на споменици и културни објекти и знаменитости на Град Скопје е финансиран од страна на Градот Скопје преку финансиска поддршка за невладини организации за развој и афирмацијата на културата на Градот.
Град Скопје
Доколку на било каков начин сакате да го поддржите овој проект контактирајте нÈ